• Nieruchomości woj. Podlaskie

3 747 187 PLN (365 PLN/m²) na sprzedaż

Suwałki (Podlaskie)

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia10270.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 3 747 187 PLN
 • MiastoSuwałki
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Syndyk masy upadłości

JAVENA Grygieńć Spółka Jawna w upadłości z siedzibą Suwałkach

(sygn. akt. VIII GUp 96/19)

zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości położonej w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, w tym:

a) prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach, oznaczonej jako:

- działka nr 10764 o powierzchni 0,0476 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00044206/7,

- działka nr 10763/9 o powierzchni 0,1487 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 422,80 m2 i powierzchni zabudowy: 495 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej: 73,03 m2 i powierzchni zabudowy: 89 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

- działka nr 10763/10 o powierzchni 0,3670 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 403,68 m2 i powierzchni zabudowy: 435 m2 i budynkiem o powierzchni użytkowej 472,85 m2 i powierzchni zabudowy: 708 m2 oraz budynkiem o powierzchni użytkowej: 352,17 m2 i powierzchni zabudowy: 382 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

- działka nr 10763/11 o powierzchni 0,0141 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

- działka nr 10763/3 o powierzchni 0,3258 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 2071,20 m2 i powierzchni zabudowy: 2137 m2 wraz z łącznikiem o powierzchni zabudowy: 20 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4,

- działka nr 10763/21 o powierzchni 0,0463 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4,

b) udział ¼ w prawie własności:

- działki nr 10763/26 o powierzchni 0,0053 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0,

- działki nr 10763/27 o powierzchni 0,0547 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0,

c) udział ¼ w prawie użytkowania wieczystego:

- działki nr 10763/19 o powierzchni 0,0115 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0,

- działki nr 10763/20 o powierzchni 0,0060 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0 i w prawie własności budynku portierni stanowiącego odrębną nieruchomość.2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 3.747.187,50 złotych (trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 50/100) netto, co stanowi: 75% sumy oszacowania w wysokości 4.996.250,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile wynikać to będzie z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze Syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu XXXXXX227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: .

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.

5. Wadium w wysokości: 374.718,75 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych, 75/100), co stanowi 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 26 maja 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.

6. Zainteresowani winni składać oferty pisemne wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 27 i 28 maja 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3,15-092 Białystok.

8. Oględzin nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.Kontakt:
Syndyk Beata Waboł
tel: XXXXXXXX227

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 29468/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14279739

Mapa

Podlaskie, Suwałki
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX227
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na sprzedaż Suwałki

nieruchomosci-podlaskie-24.pl / 14279739

Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -

3 747 187 PLN

365 zł/m²
Suwałki

AMK Portal

+48885851227

Główne cechy:

 • Powierzchnia 10270.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

Syndyk masy upadłości

JAVENA Grygieńć Spółka Jawna w upadłości z siedzibą Suwałkach

(sygn. akt. VIII GUp 96/19)

zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości położonej w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste, w tym:

a) prawo własności do nieruchomości gruntowej położonej w Suwałkach, oznaczonej jako:

- działka nr 10764 o powierzchni 0,0476 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00044206/7,

- działka nr 10763/9 o powierzchni 0,1487 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 422,80 m2 i powierzchni zabudowy: 495 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej: 73,03 m2 i powierzchni zabudowy: 89 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

- działka nr 10763/10 o powierzchni 0,3670 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 403,68 m2 i powierzchni zabudowy: 435 m2 i budynkiem o powierzchni użytkowej 472,85 m2 i powierzchni zabudowy: 708 m2 oraz budynkiem o powierzchni użytkowej: 352,17 m2 i powierzchni zabudowy: 382 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

- działka nr 10763/11 o powierzchni 0,0141 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00027404/0,

- działka nr 10763/3 o powierzchni 0,3258 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej: 2071,20 m2 i powierzchni zabudowy: 2137 m2 wraz z łącznikiem o powierzchni zabudowy: 20 m2 - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4,

- działka nr 10763/21 o powierzchni 0,0463 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00028687/4,

b) udział ¼ w prawie własności:

- działki nr 10763/26 o powierzchni 0,0053 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0,

- działki nr 10763/27 o powierzchni 0,0547 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046719/0,

c) udział ¼ w prawie użytkowania wieczystego:

- działki nr 10763/19 o powierzchni 0,0115 ha niezabudowanej - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0,

- działki nr 10763/20 o powierzchni 0,0060 ha - opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00046935/0 i w prawie własności budynku portierni stanowiącego odrębną nieruchomość.2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 3.747.187,50 złotych (trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych, 50/100) netto, co stanowi: 75% sumy oszacowania w wysokości 4.996.250,00 złotych netto określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile wynikać to będzie z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze Syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu XXXXXX227 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: .

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.

5. Wadium w wysokości: 374.718,75 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemnaście złotych, 75/100), co stanowi 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 26 maja 2021 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.

6. Zainteresowani winni składać oferty pisemne wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 27 i 28 maja 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2021 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal - Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3,15-092 Białystok.

8. Oględzin nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.Kontakt:
Syndyk Beata Waboł
tel: XXXXXXXX227


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 29468/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14279739