• Nieruchomości woj. Podlaskie

2 040 000 PLN (1 214 PLN/m²) ARCHIWALNA

Łomża, Niemcewicza (Podlaskie)

Lokal biurowy

  • Pokoje-
  • Łazienki1
  • Powierzchnia1681.00m²
  • Rodzaj Lokal biurowy
  • Cena 2 040 000 PLN
  • MiastoŁomża
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy


Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI – LOKALU NIEMIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W ŁOMŻY PRZY ULICY NIEMCEWICZA 4

Przedmiotem II przetargu pisemnego nieograniczonego, zwanego dalej „przetargiem pisemnym nieograniczonym” lub „Przetargiem”, jest prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4, wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu, o powierzchni użytkowej 1681,48 m2 (w tym pomieszczenia przynależne 594,11 m2), wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 168148/211782 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 12276/17 (obręb nr 0001), o powierzchni 0,3103 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal nie stanowi odrębnej nieruchomości. Dla nieruchomości gruntowej oraz budynku położonego w Łomży przy ulicy Niemcewicza 4, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, Sąd Rejonowy w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1L/00055759/5.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 2 nastąpi w umowie sprzedaży Nieruchomości (akt notarialny).

Cena wywoławcza: 2 040 000 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści tysięcy złotych) netto.

Wpłata wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin zbierania ofert kończy się 26.10.2022 r., o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży i Najmu Nieruchomości, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Przetargu oraz warunkach Przetargu, zwanych dalej „Warunkami”, w tym dotyczące czasu i miejsca Przetargu, dokumentów dotyczących przedmiotu Przetargu, sposobu składania ofert, opis opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, informacje na temat wadium, możliwość przeprowadzenia drugiego etapu postępowania tj. aukcji elektronicznej, w tym projekt regulaminu aukcji elektronicznej, znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: pod nazwą: „Łomża ul. Niemcewicza 4” i dostępne są na dole strony po rozwinięciu ikony „Pokaż pliki do pobrania”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości, można uzyskać:
a) telefonicznie - u Pani Justyny Łopaciuk pod numerem telefonu XXXXXX549,
b) pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres: lub

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia w sprawie Przetargu, a także Warunków, zmiany lub uzupełnienia informacji zawartych w ogłoszeniu, a także Warunkach, bez podania przyczyny, w terminie do 5 dni roboczych przed datą zakończenia zbierania ofert określoną w pkt V ppkt 3 Warunków. Bank będzie informował o tych zmianach lub uzupełnieniach na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., pod adresem: pod nazwą: „Łomża
ul. Niemcewicza 4”.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania Przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia Przetargu bez wybrania oferty na każdym etapie postępowania, w tym aukcji elektronicznej, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, aż do podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży praw do nieruchomości w formie aktu notarialnego lub do podpisania umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku gdy zawarcie umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego nie jest poprzedzone zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży praw do Nieruchomości w formie aktu notarialnego, zgodnie z pkt XII ppkt 1 lit a Warunków.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS XXXXXXX438, NIP: XXXXXXXXXX-38, REGON: XXXXXX263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) XXXXXXX000 zł, infolinia: XXXXXX302. W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. w zakładce „RODO” oraz
w oddziałach i agencjach Banku.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. zawiera Załącznik nr 15 do warunków przeprowadzenia Przetargu, które znajdują się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem: , pod nazwą: „Łomża ul. Niemcewicza 4”.
Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 807
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14890155
  • Liczba łazienek: 1

Mapa

Podlaskie, Łomża, Niemcewicza
Justyna Łopaciuk

Justyna Łopaciuk

+48XXXXXX549
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.