• Nieruchomości woj. Podlaskie

Działka rolna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 2664m2
 • Rodzaj Działka rolna
 • Cena 69 800 PLN
 • MiastoGrabowiec
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej

w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze CerkiewneNr działki
245

Powierzchnia działki w m2.
2664

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy
Działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RVI – 0,2664 ha, położona w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy siedliskowej mieszkaniowo–zagrodowej wsi Grabowiec. Dojazd do działki drogą utwardzoną, o nawierzchni asfaltowej. Posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta o szerokości ok. 30 m przylegającej od strony południowej do drogi (ulicy) asfaltowej, od strony północnej działka graniczy z drogą gruntową, natomiast od strony wschodniej graniczy z działką zabudowy zagrodowej, a od strony zachodniej z działką rolną. Przeznaczenie nieruchomości: w studium: nieruchomość położona na obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna, światłowód.

Wywoławcza cena sprzedaży w zł
69 800

Minimalne postąpienie
Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość wymaganego wadium w zł
7 000Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 361 z późn. zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 754,00 zł.Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2024r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nrXXXXX070(depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Grabowiec nr 245.Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. XXXXX988.Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon MałaszewskiDubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.Kontakt:
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
tel:XXXXX988Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15426674
 • Data publikacji: 9 lipca 2024 18:09 (11 dni temu)

Mapa

Podlaskie, Grabowiec ,
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Urząd Gminy Dubicze ...

+48XXXXXX988
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka rolna na sprzedaż - Grabowiec

nieruchomosci-podlaskie-24.pl / 15426674

Zdjęcie ogłoszenia -

69 800 PLN

Grabowiec (Podlaskie, gm. Dubicze Cerkiewne)

Główne cechy:

 • Pow. działki 2664m2

Opis - Działka Rolna

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej

w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze CerkiewneNr działki
245

Powierzchnia działki w m2.
2664

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy
Działka niezabudowana, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako RVI – 0,2664 ha, położona w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy siedliskowej mieszkaniowo–zagrodowej wsi Grabowiec. Dojazd do działki drogą utwardzoną, o nawierzchni asfaltowej. Posiada regularną konfigurację w kształcie prostokąta o szerokości ok. 30 m przylegającej od strony południowej do drogi (ulicy) asfaltowej, od strony północnej działka graniczy z drogą gruntową, natomiast od strony wschodniej graniczy z działką zabudowy zagrodowej, a od strony zachodniej z działką rolną. Przeznaczenie nieruchomości: w studium: nieruchomość położona na obszarze istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i różnych form mieszkalnictwa z możliwością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna, światłowód.

Wywoławcza cena sprzedaży w zł
69 800

Minimalne postąpienie
Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość wymaganego wadium w zł
7 000Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 361 z późn. zm.) sprzedaż niniejszej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 754,00 zł.Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2024r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Grabowiec nr 245.Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon MałaszewskiDubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.Kontakt:
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
tel: 85 682 79 88
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15426674
 • Data publikacji: 9 lipca 2024 18:09 (11 dni temu)