• Nieruchomości woj. Podlaskie

Działka rolna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia 5525m2
 • Rodzaj Działka rolna
 • Cena 68 500 PLN
 • MiastoJagodniki
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej

w obrębie wsi JAGODNIKI gm. Dubicze CerkiewneNr działki
180/3

Powierzchnia działki w m2.
5525

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy
Działka położona w ciągu zabudowy siedliskowej wsi Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne, (w początkowej strefie, od strony północnej), po wschodniej stronie ulicy o nawierzchni asfaltowej posiadającej cały zakres uzbrojenia komunalnego dla zabudowy indywidualnej. Działka posiada łamaną konfigurację w kształcie litery „L”, dojazd do działki możliwy jest również od zaplecza, drogą zagumienną gruntową.

Działka powstała z podziału działki 180/2 o pow. 0,5545 ha, stanowiącej byłą bazę kółka rolniczego w części ogrodzoną i zabudową budynkiem gospodarczo-magazynowym.

Budynek o pow. zabudowy 329 m2 składający się z 6 segmentów o szer. 6m każdy) o konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem ścian płytami żelbetowymi. Obiekt zniszczony (ściany popękane), w aktualnym stanie nie nadaje się do użytkowania i wymaga rozbiórki i uprzątnięcia z rekultywacją terenu zabudowy włącznie. Pozostały obszar działki jest porośnięty trawą i pojedynczym zadrzewieniem. Istniejące ogrodzenie od strony południowej i wschodniej ze słupów żelbetowych nie przebiega po linii granicy działki, jest zniszczone i wymaga rozbiórki.

Przeznaczenie nieruchomości: działka położona w ciągu zabudowy zagrodowej, dogodna do zabudowy. Uzbrojenie: wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja, światłowód.

Wywoławcza cena sprzedaży w zł
68 500

Minimalne postąpienie
Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość wymaganego wadium w zł
7 000Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2744,00 zł.Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 12.00

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2024r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nrXXXXX070(depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Jagodniki nr 180/3.Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. XXXXX988.Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon MałaszewskiDubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.
Kontakt:
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
tel:XXXXX988Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM ()

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15426701
 • Data publikacji: 9 lipca 2024 18:21 (11 dni temu)

Mapa

Podlaskie, Jagodniki ,
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Urząd Gminy Dubicze ...

+48XXXXXX988
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka rolna na sprzedaż - Jagodniki

nieruchomosci-podlaskie-24.pl / 15426701

Zdjęcie ogłoszenia -

68 500 PLN

Jagodniki (Podlaskie, gm. Dubicze Cerkiewne)

Główne cechy:

 • Pow. działki 5525m2

Opis - Działka Rolna

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.)Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej

w obrębie wsi JAGODNIKI gm. Dubicze CerkiewneNr działki
180/3

Powierzchnia działki w m2.
5525

Położenie / przeznaczenie w studium zagospodarowania przestrzennego gminy
Działka położona w ciągu zabudowy siedliskowej wsi Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne, (w początkowej strefie, od strony północnej), po wschodniej stronie ulicy o nawierzchni asfaltowej posiadającej cały zakres uzbrojenia komunalnego dla zabudowy indywidualnej. Działka posiada łamaną konfigurację w kształcie litery „L”, dojazd do działki możliwy jest również od zaplecza, drogą zagumienną gruntową.

Działka powstała z podziału działki 180/2 o pow. 0,5545 ha, stanowiącej byłą bazę kółka rolniczego w części ogrodzoną i zabudową budynkiem gospodarczo-magazynowym.

Budynek o pow. zabudowy 329 m2 składający się z 6 segmentów o szer. 6m każdy) o konstrukcji żelbetowej z wypełnieniem ścian płytami żelbetowymi. Obiekt zniszczony (ściany popękane), w aktualnym stanie nie nadaje się do użytkowania i wymaga rozbiórki i uprzątnięcia z rekultywacją terenu zabudowy włącznie. Pozostały obszar działki jest porośnięty trawą i pojedynczym zadrzewieniem. Istniejące ogrodzenie od strony południowej i wschodniej ze słupów żelbetowych nie przebiega po linii granicy działki, jest zniszczone i wymaga rozbiórki.

Przeznaczenie nieruchomości: działka położona w ciągu zabudowy zagrodowej, dogodna do zabudowy. Uzbrojenie: wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja, światłowód.

Wywoławcza cena sprzedaży w zł
68 500

Minimalne postąpienie
Ustalają uczestnicy przetargu, jednakże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Wysokość wymaganego wadium w zł
7 000Cena nieruchomości nie zawiera kosztów ewentualnego wznowienia punktów granicznych. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 2744,00 zł.Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) o godz. 12.00

w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. wysokości najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2024r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy w BS Hajnówka nr 08 8071 0006 0018 8519 2000 0070 (depozyt) - decydująca jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku Urzędu Gminy - tytułem: wadium na przetarg, sprzedaż działki Jagodniki nr 180/3.Warunkiem nabycia nieruchomości jest zgłoszenie postąpienia w wysokości j.w. Sprzedaż działki nastąpi w formie aktu notarialnego po wpłaceniu całości ceny najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia przetargu) przelewem.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu osoby fizycznej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu. Więcej informacji na stronie www.dubicze-cerkiewne.pl lub w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88.Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon MałaszewskiDubicze Cerkiewne dn. 09.07.2024r.
Kontakt:
Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
tel: 85 682 79 88
[email protected]


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)


Szczegóły oferty

 • Numer ogłoszenia w Szybko.pl: 15426701
 • Data publikacji: 9 lipca 2024 18:21 (11 dni temu)